สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ประกาศ 
ประกาศ
ประกาศ  
     ประกาศนโยบาย "NO Gift Policy"เปิดอ่าน
     ประกาศ มาตรการ ลว. 9 พ.ค. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศนโยบาย "NO Gift Policy"เปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับแจ้งหรือทราบการทุริตเปิดอ่าน
     ประกาศมาตรการการตรวจพบการใช้ดุลพินิจเปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,790

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.