สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
ว่าง


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -


นายอภิเชษฐ์ ภูเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0957504911


นางสาวปรมาพร ฐานิตคุณากุล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางผกามาศ นิเรียงรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางดวงใจ พับพิมพ์สัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


ส.อ.หญิงรัชนีกรณ์ สุริยะมาตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวกนกวรรณ สินศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจารุพร คำโฮง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจักริน พงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวพัชรินทร์ จันดาคำ
บุคคลปฏิบัติงานทั่วไป


นางวรรณิภา จันทร์ดอก
ภารโรง


นายณฐพงศ์ พุ่มแจ้ง
พนักงานขับรถยนต์


นายไชยา บัวพา
พนักงานทั่วไป


นายสมุด ปักเคทาติ
พนง.ประจำรถดับเพลิง
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,643

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.