สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ว่าที่ร.ต.อภิสิทธิ์ ขุนนามวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง


นางสาวปรมาพร ฐานิตคุณากุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงใจ พับพิมพ์สัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางผกามาศ นิเรียงรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายพิพัฒน์พงศ์ สมัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายกชมงคล กางนอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกนกวรรณ สินศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย บำรุงพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรรณิภา จันทร์ดอก
ภารโรง


นางสาวพาขวัญ เขตคาม
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0887047181


นายไชยา บัวภา
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป


นายณัฐพงศ์ แสงฮาด
พนักงานขับรถยนต์


นางสาว จิราวรรณ นาคนวล
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป


นายณัฐพงศ์ ชาญโพธิ์
พนง.ขับรถดับเพลิง


นายสมุด ปักเคทาติ
พนง.ประจำรถดับเพลิง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 971,469

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.