ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายชาญยุทธ โนนบุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
โทรศัพท์ : 0913478617


นายอภิเชษฐ์ ภูเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0957504911


นางสาวปรมาพร ฐานิตคุณากุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงใจ พับพิมพ์สัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางผกามาศ นิเรียงรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ส.อ.หญิงรัชนีกรณ์ สุริยะมาตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจารุพร คำโฮง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกนกวรรณ สินศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย บำรุงพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวรรณิภา จันทร์ดอก
ภารโรง


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจิราวรรณ นาคนวล
บุคคลปฏิบัติงานทั่วไป


นายไชยา บัวพา
บุคคลปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ จันดาคำ
บุคคลปฏิบัติงานทั่วไป


นายณฐพงศ์ พุ่มแจ้
พนง.ประจำรถดับเพลิง


นายสมุด ปักเคทาติ
พนง.ประจำรถดับเพลิง
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,947

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.