สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ณ พุทธสถานลานป่าปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ป่าโชติญาณภาวนา (วัดป่าบ้านบุ่งช้าง) อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2564   ข้าราชการ  พนักงานพร้อมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ พุทธสถานลานป่าปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ป่าโชติญาณภาวนา (วัดป่าบ้านบุ่งช้าง)
ในระหว่างวันที่ 5 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ได้ออกมอบใบงาน  แบบฝึกหัด  อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid – 19)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน ร่วมรณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีวินัยจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครอง  ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
     กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-9 ตำบลสระทอง ระหว่าง วันที่ 6 - 16 กรกฎาคม 2564
     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และการให้ความช่วยเหลือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการรับบริการสาธารณะ กรณีการรับ - ส่งผู้ป่วยผู้ยากไร้ไปยังโรงพยาบาลบุรีรัมย์
     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องทำงานและบริเวณโดยรอบอาคารให้เกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย  น่าอยู่และเกิดความประทับใจผู้มาติดต่อราชการ
เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายบุญสน กางนอก นายกอบต.สระทอง พร้อมด้วย นายทองหล่อ ปาสาเน รองนายกอบต.สระทอง ข้าราชการพนักงานร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองโคลน ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวช่วงสถานการณ์โควิด 19
     ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองได้จัดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 971,429

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.