สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ด้านสิ่งแวดล้อมฯ 

ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ  

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ภูมิอากาศ

1. ภูมิอากาศ  ปี  2552

1.1  อุณหภูมิสูงสุด  41.7  องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  10.7  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค.-มิ.ย.    29.03    องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค.-ต.ค.    27.50    องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย.-ก.พ.    24.08    องศาเซลเซียส

1.2  ทิศทางลมในแต่ละฤดู

ฤดูหนาว  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  (ทิศองศา  020-070)

ฤดูร้อน  ทิศตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้ ลมไม่แน่ทิศ

ฤดูฝน  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  (ทิศองศา  200-250)

1.3 ปริมาณน้ำฝน ปี 2552

ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  286.30  มม.  ต่ำสุด  0.0  มม.   ทั้งปี  114  วัน

                               ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน       มี.ค.-มิ.ย.    142.15  มม. 

                               ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน       ก.ค.-ต.ค.    207.28  มม. 

                               ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน       พ.ย.-ก.พ.      6.50  มม.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

แหล่งน้ำ

Ø     สระน้ำหนองโคลน  เป็นน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่  4  ประชาชนจะใช้ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคได้ตลอดปี

Ø     สระน้ำหนองกราด เป็นน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่  8  ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ได้ตลอดปี

Ø     ลำห้วยไทยจาน เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านมาจากตำบลห้วยหิน        ผ่านบ้านสุขสำราญ ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

Ø     สระหนองปรือ เป็นสระเก็บน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่ 3 ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ได้ตลอด

Ø     สระทอง  เป็นสระเก็บน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่  1 ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค  บริโภคได้ตลอดปี

Ø     สระวัดบ้านสระทอง เป็นสระเก็บน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่ 1 ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคได้ตลอดปี

Ø    ลำห้วยโกรกช้างตาย เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านมาจากตำบลเสาเดียว  ผ่านบ้านสระทอง ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

Ø    ลำห้วยโปร่งช้าง เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านมาจากลำห้วยไทยจาน  ผ่านบ้านหนองโคลน ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

Ø    สระหนองแวง เป็นสระเก็บน้ำที่อยู่ในเขตบ้านหมู่ 7  ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ได้ตลอด

Ø    ลำห้วยตลาดควาย เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านมาจากลำห้วยไทยจาน  ผ่านบ้านโนนสวรรค์ ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน  แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง  ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

ขยะ

Ø ปริมาณขยะในเขตตำบลสระทองยังมีไม่มาก

Ø รถยนต์ที่ใช้กำจัดเก็บขยะ     -      คัน

 

สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 100.28.2.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,247,415

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.