ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166 - 056 ถนนบ้านสระทอง หมูที่ 1 ตำบลสระทอง - บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-03 ถนนลองสวรรค์ (บ้านโนนสวรรค์-บ้านหนองบัวลอง)หมู่ที่5 บ้านโนนสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-004 สายทางประมสิทธิ์บูรณะ (บ้านหนองโคลน-บ้านหนองตราด) หมู่ที่ 4 ต.สระทอง ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete (บ้านบุ่งช้าง-บ้านห้วยก้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวา 2563เปิดอ่าน
     ประกาศก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete หมู่5 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563เปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,990

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.