สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     คณะกรรมการกองทุนฯ 

คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ  


นายบุญสน กางนอก
นายก อบต.สระทอง/ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นายบุญชื่น แคนตะ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางสาวศุภิสรา ศรีบุญ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางสมนึก ชาลี
กรรมการ


นางชมภู่ ปาสาเน
กรรมการ


ผอ.รพ.สต.บ้านหนองโคลน ตำบลสระทอง
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางพร แสงงาม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางคำสี คำผาเคน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางวิมล สันงูเหลือม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางจารุวรรณ ลิตรบุรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางนวลหงส์ ใจอุ่น
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางสาวลัดดาวัลย์ ทบแก้ว
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นางประเสริฐ กล้าหาญ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


นายสุเพช ปะโปตินัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ขุนนามวงษ์
กรรมการและเลขานุการ


นางวารี ปะนาทัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายปัญญาพล เกษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 971,526

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.