ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

อาชีพ

อาชีพ  อาชีพหลักของราษฎรในตำบลสระทองคือ   การทำนาข้าว

อาชีพรอง  คือการปลูกพืชไร่ชนิดต่าง    เช่น  การปลูกอ้อย ปลูกงา   ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   ปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและบริโภคในครัวเรือนนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพ  ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้าง

แรงงาน

                แรงงานที่ใช้ในตำบลสระทองในการเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ใช้จากสมาชิกในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่เป็นสำคัญ  และในบางครัวเรือนมีสมาชิกไม่เพียงพอกับการจ้างงานที่มีอยู่ในตำบลฤดูกาลผลิตแล้วมีแรงงานว่างจากภาคเกษตร  จะไปทำการรับจ้างแรงงานทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์และกรุงเทพมหานคร

การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลสระทองไม่มี 

 

สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,908

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.