สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     ประกาศสอบราคา ,ประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา ,ประกวดราคา
ประกาศสอบราคา ,ประกวดราคา  
     ประกาศก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete หมู่5เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete (บ้านบุ่งช้าง-บ้านห้วยก้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Aspsaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-004 สายทางประมสิทธิ์บูรณะ (บ้านหนองโคลน-บ้านหนองตราด) หมู่ที่ 4 ต.สระทองเปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.166-03 ถนนลองสวรรค์ (บ้านโนนสวรรค์-บ้านหนองบัวลอง)หมู่ที่5 บ้านโนนสวรรค์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 1 บาน 6 ลิ้นชขัก (กองสวัสดิการสังคม) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ (สำนักปลัด) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ (สวัสดิการสังคม) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้เตี้ยเก็บเก้บเอกสารบานเปิด (กองช่าง) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้เก็บเอกสาร (กองการศึกษาฯ) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด) ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,556

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.