สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

  ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง   ตั้งอยู่ หมู่ที่   4  บ้านหนองโคลน ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองหงส์   
 
 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบล  มีเนื้อที่ประมาณ 19.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,075  ไร่  
อาณาเขตติดต่อมีดังนี้
Ø ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์
Ø ทิศใต้  ติดต่อกับ  เขตตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Ø ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์
Ø ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
พื้นที่ทั้งหมด  สามารถใช้ประโยชน์ ดังนี้
Ø พื้นที่ชุมชน เป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  สถานที่ราชการ
Ø พื้นที่เกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ทำนา  ไร่   สวน  เป็นต้น 
Ø พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
Ø พื้นที่อื่นๆ  เช่น  ถนน  แหล่งน้ำ  ฯลฯ 
  ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบและที่ราบลุ่ม  ลักษณะดินปนทราย    ภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว    สภาพแหล่งน้ำทั่วไปจะตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
  ประชากร
จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
  จำนวนประชากร 3,702  คน
Ø ชาย      1,868       คน
Ø หญิง     1,850       คน
Ø มีความหนาแน่นเฉลี่ย   191.93คน /  ตารางกิโลเมตร
Ø จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,105 ครัวเรือน
 
     ตรวจสอบข้อมูล เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

 

สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,540

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.