สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     สมุดเยี่ยมชม 

สมุดเยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม  
ลำดับที่ : 00010 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 3 ธ.ค. 2564 | 15:31:34 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : 4Sa13nrkzwHllP6cCYCBy1sI8PcQUj8x eLZkvSZedno5f6ELID214d1KB6msZoif kpUFIfO4zYfgKUPxWAmYSfwI54fOqkbv He595kDcJ9lPwAHojet0hvrRzRrsPEMC zUcSaGSGoQU7SExlfIh8DCMosoh0wD4k yNkJGiCOeFUTnms8MPkrZLjSCp9GW05i iE9UhlkQIWetDa1RsM4MWDmFgSkFbpL1 b114i45IrYYeKmjCSFHC0xUQxRVdMm0u
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00009 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 3 ธ.ค. 2564 | 13:31:39 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : EwTbOyIlvWTG2mxENKRk5v9xn4Io99eo MHqjNwELuvz07d38bqVUgcxT5rzkNYp5 G8hqznC5mNllqq5bDyWx7hpZQ8IwjJ6V 272LgaRxEEgsfB9vdFXnXgLknjTaWHwt ZAUc4S2X2bpLFfQo712Y26a5PGdzR6X7 A6RT29RRis3eQpgZtVMXFysRBu1Qp68n EqkCUIN2wfXzs07pqfVcfru2vnuJC53C qtMkVPPjc0MA5cu0FMWKxGjIA3XICN8Y
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00008 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 17:35:32 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : E5AftIiJRv5s7D7RxKbFi8ha2P9OyBAP f1sxqswE7JednZwyT8rmkGyW7vymTnXj smPon19838Ye40ArCnLewS94LdC3HQqP kaPeMUgtyiSU24ScjoxAVVTQerVWc5aA lRO7x2qyZgPcIik4ZUxBRFDdj7hBHpAe efRoVbWyyHdNF6t0HgOaW7pRrTgO9Qn8 EjYkGQo156h8LmWPkQEK7ST9mop3u4Pe vnIwYGSBh1oKMhKQSOcf9SqsgonpWIoI
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00007 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 15:30:39 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : 1mf3NCttdjchCPnnJKxVAEFlC3U9cwiG bf99rQzZ2tWghL0VFzEjngsFJYM6fwcn EZmUPSnlpR6wZwkPNjhJMD8OQykoVBbq vTMXWpxJmFJtzTKB64dksmX8TrQz157c o0zbPcvJe9rwQMpWbTPFSPIOBiXPXGMK szphq095GvXx1NLfMcvmAavzfaygrZyt uk1Fe0BWSJWQmzqINCXnXyXxAfRcG3jB IK4vpLr6bPrmRz8MyX4zbjMQZTkXigLz
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00006 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 14:00:38 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : JFHNR88F3pmdHqUUr9t0ybwyhImmrpSI 89Plx98XPbBePWEM9vGYl0G2ayS7d5WB MO6O7LfaZv8KmPfPGJp5k53DDCk20ri8 KrbYwZVbR8S3qzZwCyMAzrZYhlNzisT5 GJTGM5cpIr48Iho6c3au0sfWBLeCFCaR RNg63jG75LWTXiqM1tjH1MuKrC68A7ge cirE7Kz4oo2DpEtf7cKlb6JUUKAwsaqg GAa54uh3JMa1xXYSFrNxSDYLeHTtNb3g
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00005 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 13:01:48 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : 97y2JbWDDwJxKTMs4oexw0monlAJsbOe N5Ch02bYQeeXugLJpePZmqBQ4ZOX3N0N xIEzWCYJDCkCfjhe0B8QRp42HShcLDWv lsXEhiWFeiocusXtKL4hu7NSvbicoV8w C4zmjyoS5r4S0yStH9ceGp2BMQI93V5x W1JSffWwVpppvDM4Q3fehh2cyNb6WTKf LWO9yFJdpLUxZMLtr35thGBRpRlyVRAl phrTGl5SpuX2L6lxPGTpDRfwStLDV6jb
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00004 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 11:07:42 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : nZq86JqveUCUJ2ESN7DbhcodeZqqs1Fr aNyS7aRExNqdYjMuZeyPSLMkVI7vE2lb ZoZ9GytyPVMBxzSxkaxA1AXf1Ah8KypV agq27saKGvVzOG4CWjmPGMOP5RsJU0Bw IM16RaSRacK9vxVfexhjG8gGTH4ll1WZ XTBWVX76had5oUqWYED5QKKtExVc6kA9 xK7bHBbbS6jmu2t3bEYMDCb2gVlfNzPI clJrAV1NyhyHmTgw6GdKKetBpqb4NgRB
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00003 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 10:09:18 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : Q1uJHrMucagCBb8qlMPZKS2a6MWQ4xvT l8YktkyCpsDwIa08mw0nDQoKvVjsiFba 2wqcMclvmtapfmDMzwmUg0wwO8SzuLo7 M9CgaeKicIr53TGhB3hif89l3K0CAl7p WjNdFam9uEv0DCWtVbCMcSmWQyvMeiM0 C34eWQlrmvJTjlPEQjSsEikQeTt33AIn tCX8WV2OuWDzedN81WzXm1sjjYdqNpAc qmue6cyEErjzJUiJT1Lch8T83PvLvkdM
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00002 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 07:54:30 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : eqsFxbIyOBM4hhr8lnT6PtskElAlpmDJ YVufHn7fkCs89dnIqdy7ViYiOlhxuEUg lE56gMkns4dHCsWmLwE608mYy8SoON1U Ftaq0NQHbZuNkiK3vtSpuo1B2uA0LJ2I RPvaDvWjNT7tKFy8XajjflLu50IjPzD1 bPcL5NorxVPY7ZCY7SlwHDLz7NQPlgP4 uw4p88HwA5Dcu0SM644FJcSedGLplY6e SJcAM9cytf218j8ERzj1X5DsurUWAxgy
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00001 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 05:50:29 |
เขียนโดย : kiglyday
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : gP8CVbxBeUIbqqbOtBux4VlWsigdFXmw Pe7htBQo2Ay0IqwXwnBwkkTIDdNcSaoB b2IhKI7x6MYiSJiXLNjKcqDyXbugXRT0 gNVxEVaWS3sZH23MVo5C8sfTjf35Zfjq xb0Sf7GqUBNIfE1mhML9d5p7jtEW0dTW VzXmQ0YLmySkfEeWoUBC4nPD2pAvzPGV O8x4tIpH3zWEtjmxuty6YOgycJmUrlkn wqI0Zj38FF2OpPMtuaRHblMKKLkylahF
 
............................................................................................

มีผู้ลงนาม 10 คน ๛ รวมทั้งหมด 1 หน้า :
สมุดเยี่ยมชม เชิญลงนาม
ข้อความ
อีเมล์ :
ลงชื่อ :
รหัสลับ :
ป้อนรหัส :  

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 78 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 971,430

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.