สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

 

การบริการขั้นพื้นฐาน

1. การคมนาคม

ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2166  สภาพถนนลาดยาง จากอำเภอลำปลายมาศ >>> อำเภอหนองกี่  ผ่านบ้านหนองโคลน  หมู่ที่  4    ตำบลสระทอง  อำเภอหนองหงส์    จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อไปอำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

การเดินทางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงต่าง    ได้ดังนี้

อบต.สระทอง  -  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง   54  กิโลเมตร

อบต.สระทอง  -  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  5   กิโลเมตร

อบต.สระทอง  -  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์    ระยะทาง   23  กิโลเมตร

อบต.สระทอง  -   อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง   38   กิโลเมตร

อบต.สระทอง   -  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา    ระยะทาง  14  กิโลเมตร

2. การไฟฟ้า

Ø จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

3. การสาธารณูปโภค

Ø ระบบประปาในตำบลสระทองดำเนินการโดยสำนักงาน รพช.  ประปาหมู่บ้านจำนวน   8  แห่ง  หมู่ 7, 8, 9  ใช้ประปาร่วมกัน

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝายน้ำล้น     3     แห่ง

Ø บ่อบาดาล(บ่อโยก)      16     แห่ง

Ø ประปาหมู่บ้าน     8    แห่ง

6. มวลชนจัดตั้ง

Ø ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น       150          คน

Ø อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    1  รุ่น    100    คน

                                                               

7. หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

Ø ธนาคาร                                                    แห่ง

Ø สถานีบริการน้ำมัน( ปั้มใหญ่ )                      แห่ง

Ø สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก               1          แห่ง

Ø โรงงานทำอิฐ (ค้าวัสดุก่อสร้าง )           3          แห่ง

Ø อุตสาหกรรมจักเย็บผ้า                        1          แห่ง

Ø โรงสี                                               13         แห่ง

Ø ร้านค้า                                             26         แห่ง

Ø ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์                          4           แห่ง

Ø ฟาร์มไก่                                            -           แห่ง

Ø ฟาร์มหมู                                           1           แห่ง

Ø ฟาร์มเป็ด                                          1           แห่ง

Ø ร้านของเก่า                                      2           แห่ง

Ø โรงเหล็ก                                           1           แห่ง

Ø โรงผลิตน้ำดื่ม                                  1           แห่ง

Ø โรงกลึง                                             1           แห่ง

Ø รับเหมาก่อสร้าง                                1           แห่ง

Ø ร้านเสริมสวย                                     1           แห่ง

Ø ร้านตัดผลชาย                                   1           แห่ง

Ø โรงศพ                                              1           แห่ง

 

สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,275,546

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : saraban_06311406@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.