สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานคอนกรีตสวนสุขภาพ สระบ้านหนองโคลน หมู่ 4 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ นายสาคร  ทัพศรีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือด้วยดีจากผู้นำชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เช่น กำนันตำบลสระทอง ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต.สระทอง สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ สมาชิกอปพร   พร้อมทั้งกลุ่มสตรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาและฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำลำคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป

     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.154.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,139,853

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.