สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานสาธารณสุขฯ
กองทุนหลักประกันสุขถาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
E-Training  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์  นายอำเภอหนองหงส์   เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองได้ครบทั้ง 9 คนแล้ว ทั้งนี้ได้กำหนดให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเป็น ครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยนายอำเภอหนองหงส์ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองครั้งแรกและดำเนินการให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเสนอชื่อและโหวตเสียงโดยที่ประชุมมีมติเลือก นายบัวพา  จำปาเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง   เขตเลือกตั้งที่ 5 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทองคนใหม่

     
     
     
     
     
     
     
 
สารจากผู้บริหาร

นายสาคร ทัพศรีแก้ว
นายก อบต.สระทอง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
การป้องกันการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานจัดเก็บรายได้
งานป้องกัน
งานกิจการสภา
คุณธรรมและจริยธรรม
กองการศึกษา
ข้อบัญญัติอบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและการท่องเที่ยวตำบล
การแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
QR Code
Facebook อบต.สระทอง
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.85.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 978,920

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4411-7035   Fax : 0-4411-7035
Email : srathong31240@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.