กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบุุ่งช้าง ซอยปลีกประสงค์ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านบุุ่งช้าง ซอยปลีกประสงค์ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.บางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอ...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองโคลน
   โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งช้าง
   โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเจริญ
   โครงการปรับปรุงไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งช้าง สายกลางหมู่บ้าน
   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ซอย
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ กับองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่สา ...
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ได้ออกปฏิบ ...
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง พร้อมด้ว ...
นนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โดยสำนักปลัด จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ...
 
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  

 
นายบุญสน กางนอก
นายก อบต.สระทอง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.160.187.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 375,206

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.สระทอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
Tel : 0-4466-6285  Fax : 0-4466-6284
Email : sratong@outlook.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.